narissan Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

ยินดีต้อนรับ

ทำดีทุกวัน
นายนริศสันต์ ลิศนันท์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
e-mail : krunarissci2506@gmail.com


ภูมิหลังครู
• ประวัติครู
• การศึกษา
• การทำงาน

เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 7

รายวิชา ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5
• คำอธิบายรายวิชา ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน5
• ตัวชี้วัด ว 231010
• ลักษณะทางพันธุกรรม
• ยีนเด่น ยีนด้อย
• ระบบนิเวศ
• เทคโนโลยีชีวภาพ
• วิทย์ ม.ต้น สสวท.
• หนังสือเรียน วิทย์ม.3 สสวท. เล่ม1
• หนังสือเรียน วิทย์ม.3 สสวท. เล่ม 2
• เรียนวิทย์ผ่านเวบกับครูกอบวิทย์
• ติวโอเน็ต ม.3
• โครโมโซม ดีเอ็นเอ

รายวิชา ว23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6
• คำอธิบายรายวิชา ว23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6
• ตัวชี้วัด รายวิชา ว23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6
• วงจรไฟฟ้า
• ระบบสุริยะ
• แบบเรียนออนไลน์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า
• แบบเรียนออนไลน์ ไฟฟ้าเบื้องต้น
• แบบทดสอบเรื่อง เอกภพ

แฟ้มสะสมงาน
• ปก
• เทคโนโลยีอวกาศ 3
• คำนำ
• สารบัญ
• แบบสำรวจประวัติผู้เรียนเป็นรายบุคคล
• แบบสำรวจตนเอง
• แบบสำรวจการใช้ เทคโนโลยี
• แบบบันทึกการไม่เข้าเรียน
• แบบบันทึกการส่งงาน
• ปกแบบประเมินตนเอง
• แบบประเมินตนเอง
• ปกภาคผนวก

ใบงาน ว 23101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5
• ใบงานที่ 1 สปีชีส์ของมนุษย์
• ใบงานที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์
• ใบงานที่ 3 ลักษณะและจำนวนโครโมโซมของมนุษย์
• ใบงานที่ 4 ลักษณะของโครโมโซม
• ใบงานที่ 5 โรคทางพันธุกรรมและความผิดปกติของยีนและโครโมโซม

สืบค้นข้อมูล
• yahoo
• Google
• ข่าวครูไทย
• ครูบ้านนอก.คอม

หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• คมชัดลึก
• สยามกีฬา
• ไทยโพสต์

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
• ครูตู๊เจ้า
• ความรู้ลูกเสือ

เอกภพ
• สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
• เอกภพ กาแล็กซี่
• กำเนิดเอกภพ
• กาแล็กซี่
• ตำแหน่งของโลกเราในกาแล็กซี่ทางช้างเผือก HD
• การใช้แผนที่ดาว
• การสอนโดยใช้แผนที่ดาว
• ดาวจักราศรี
• กลุ่มดาวจักราศรี
• เทคโนโลยีอวกาศ 1
• เทคโนโลยีอวกาศ 2
• เทคโนโลยีอวกาศ 3
• ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์
• เว้ปครูมาโนช ปากพนัง

ปฏิทินกิจกรรม...

ขอต้อนรับลูกๆพิมายสู่รั้วขาวแดง

สาระน่ารู้
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2012-05-04 21:58:10 10616 0
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธาารณประโยชน์
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2012-05-04 20:50:56 1981 0
พืชตัดต่อพันธุกรรมปลอดภัยจริงหรือ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2012-05-20 07:35:24 2110 0
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ
Create : 2012-05-13 17:02:07 13026 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
จิตอาสาจากใจสาธารณะ
Create : 2012-05-05 01:29:23 2845 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

more


รูปภาพกิจกรรม
Search
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. 58
ไม่ระบุ

Create : 2015-10-12 20:58:45 669
อบรมหลักสูตร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศฝ.นศท.มทบ.21
กิจกรรม (ภายนอก)

Create : 2013-04-12 08:16:48 1933
ค่ายวิทยาศาสตร์เขาใหญ่
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2012-05-05 00:59:53 1415
อบรมทำผลงานครูเชี่ยวชาญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา 25-29 ตุลาคม 255
กิจกรรม (ภายนอก)

Create : 2012-11-03 07:44:48 1656
อบรม ischool
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2012-09-26 11:25:00 1295
เที่ยวเชียงใหม่
กิจกรรม (ภายนอก)

Create : 2012-05-05 05:42:07 1292
ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2012-10-22 22:51:08 1273
ภาพสวยงาม
กิจกรรม (ภายนอก)

Create : 2012-05-04 17:15:33 1273

more