กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิมายวิทยา......

สาขาวิชาฟิสิกส์ ......

ดาวน์โหลด download

กิจกรรม

wink ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บฟิสิกส์ 2563 ใหม่ โปรดติดตามเร็ว ๆ นี้ heart
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่่มเติม สำหรับห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
                           ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั้น ม.4/2 ถึง ม.4/10 ว31201  ฟิสิกส์ 1 wink ผลการเรียนรู้ click
ชั้น ม.5/2 ถึง ม.5/10 ว32201 ฟิสิกส์  3 angryผลการเรียนรู้ click
ชั้น ม.6/2 ถึง ม.6/10 ว33201 ฟิสิกส์ 5  crying หนังสือเรียน click
ผลการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ว33205 และ ว33206  คลิก
ข้อสอบ onet ม.6 วิชา วิทยาศาสตร์และเฉลย ปี 2562 click
ข้อสอบ onet ม.6 วิชา วิทยาศาสตร์และเฉลย ปี 2563 click
กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

:: ตัวอย่าง หน้าปกหนังสือแบบเรียน วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม และ ฟิสิกส์พื้นฐาน
(วิทยาศาสตร์กายภาพ2)