นายสุรชัย  โชติกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนพิมายวิทยา
อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
e-mail : suchort@gmail.com
เว็บไซด์ : http://su.pm.ac.th

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์

ปฏิทินกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2555
      15 กุมภาพันธ์ 2556 นิทรรศการที่หอประชุมโรงเรียน
         12 ธันวาคม 2555 ก่อสร้างถังหมักไบโอก๊าซ ใส่ขี้วัวสดจำนวน 1,000 กก.
         15 มกราคม 2556 ทดลองใช้ก๊าซ และเติมข้าวเหลือจากโรงอาหาร
          5 กุมภาพันธ์ 2556 เปลี่ยนถ่ายน้ำ นำน้ำทิ้งใช้เป็นปุ๋ย
           9 กพ. 56 ก่อสร้างถังหมักที่ข้างอาคารที่พักนักกีฬารักบี้
RSS ทันข่าว
RSS ข่าวบันเทิง

ตารางสอน

ก๊าซ

หน่วยวัด

สถิติเยี่ยมชม

105354