praweena หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

นางประวีณา ใจเย็น
การศึกษาปริญญาตรี
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
สถานท่ีทำงาน โรงเรียนพิมายวิทยา
เบอร็โทรศัพท์ 081-7094080
เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน 044-471105


หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์

ชีววิทยา 2
• ผลการเรียน
• คำอธิบายรายวิชา
• ใบความรู้
• ใบงาน
• วีดีโอท่ีเกี่ยวข้อง

สืบค้นข้อมูล
• ใบงานวิชาชีววิทยา
• Google
• yahoo




ปฏิทินกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2555
   5 พฤษภาคม 2555 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1  
   6 พฤษภาคม 2555 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4  
   8 พฤษภาคม 2555 ประกาศผล รายงานตัว เลือกวิชาเพิ่มเติม ม.1  
    9 พฤษภาคม 2555 ประกาศผล รายงานตัว  ม.4  
   10 พฤษภาคม 2555 ม.2 และ ม.3 ลงทะเบียนเรียน
   11 พฤษภาคม 2555 ม.5 และ ม.6 ลงทะเบียนเรียน
   12 พฤษภาคม 2555 มอบตัวนักเรียน ม.1
   13 พฤษภาคม 2555 มอบตัวนักเรียน ม.4
   14 พฤษภาคม 2555 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1
   15 พฤษภาคม 2555 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4
   16 พฤษภาคม 2555 เปิดภาคเรียนที่ 1/2555
    ประกาศผลสอบประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
5
ค้นหา 
การย่อยอาหารของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว

เมื่อ : 2012-05-03 23:06:09 1389 0
การย่อยอาหารของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

เมื่อ : 2012-05-03 23:06:49 1393 0
การย่อยอาหารของคน

เมื่อ : 2012-05-03 23:07:05 1335 0

ทั้งหมด


0
ค้นหา
รูปภาพ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-05-04 17:15:31 1014

ทั้งหมด