jarunda หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

จรัญ  เข็มพิมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพิมายวิทยา  อำเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา  30110
082-1364771
e-mail :   jarundata@gmail.comหนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• ข่าวสด
• ซอคเกอร์
• สยามกีฬา

วิชา ว 33205 รายวิชา ฟิสิกส์
• คำอธิบายรายวิชา
• ผลการเรียนรู้
• ใบความรู้
• ใบงาน
• คะแนนผลการเรียนรู้
• วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

วิชา ว 23101 รายวิชา วิทยาศาสตร์
• คำอธิบายรายวิชา
• ตัวชี้วัด
• ใบความรู้
• ใบงานที่ 1
• ใบงานที่ 2
• คะแนนตัวชี้วัด
• วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

วิชา ว 23102 รายวิชา วิทยาศาสตร์
• คำอธิบายรายวิชา
• ตัวชี้วัด
• ใบความรู้
• ใบงาน
• คะแนนตัวชี้วัด
• วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

สืบค้นข้อมูล
• google
• yahoo


ปฏิทินกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2555
   5 พฤษภาคม 2555 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1  
   6 พฤษภาคม 2555 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4  
   8 พฤษภาคม 2555 ประกาศผล รายงานตัว เลือกวิชาเพิ่มเติม ม.1  
    9 พฤษภาคม 2555 ประกาศผล รายงานตัว  ม.4  
   10 พฤษภาคม 2555 ม.2 และ ม.3 ลงทะเบียนเรียน
   11 พฤษภาคม 2555 ม.5 และ ม.6 ลงทะเบียนเรียน
   12 พฤษภาคม 2555 มอบตัวนักเรียน ม.1
   13 พฤษภาคม 2555 มอบตัวนักเรียน ม.4
   14 พฤษภาคม 2555 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1
   15 พฤษภาคม 2555 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4
   16 พฤษภาคม 2555 เปิดภาคเรียนที่ 1/2555
    ประกาศผลสอบประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
        | ระดับชั้น ม. 1||ระดับชั้น ม.4
   ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2555
5
ค้นหา 
จิตอาสาพาใจสุข
บทความ
เมื่อ : 2012-05-03 23:05:17 1554 1

ทั้งหมด


0
ค้นหา
การทำเกษตร
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-05-04 17:14:11 1087
เที่ยวฮ่องกง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-05-04 17:14:43 1040

ทั้งหมด