sr Article


แชมป์เครื่องร่อน 2560
ขอแสดงความยินดีเด็กชายโชติตระกูล  เข็มพิมาย และนายธนวัฒน์ พึ่งพิมาย ตัวแทนนักเรียนพิมายวิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันอากาศยานโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์การบิน เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 60 ถ้วยพระราชทานพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายกSize : 284.10 KBs
Upload : 2017-11-14 13:46:32

Size : 233.44 KBs
Upload : 2017-11-14 13:46:32

Size : 244.52 KBs
Upload : 2017-11-14 13:46:32

Size : 246.46 KBs
Upload : 2017-11-14 13:46:32

Size : 170.27 KBs
Upload : 2017-11-14 13:46:32

Size : 209.81 KBs
Upload : 2017-11-14 13:46:32

Size : 200.84 KBs
Upload : 2017-11-14 13:46:32

Size : 293.95 KBs
Upload : 2017-11-14 13:46:32

Size : 113.73 KBs
Upload : 2017-11-14 13:46:32

Size : 113.75 KBs
Upload : 2017-11-14 13:46:32

Size : 145.22 KBs
Upload : 2017-11-14 13:46:32

Size : 463.42 KBs
Upload : 2017-11-14 13:46:32

Size : 453.87 KBs
Upload : 2017-11-14 13:46:32

Size : 193.13 KBs
Upload : 2017-11-29 09:25:06

1/0
<<
1
>>


0


sr
Share
: ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี


โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

|
Generated 0.035388 sec.