sr Article


รักบี้กีฬานักเรียนนักศึกษา รั้งที่ 40 รอบคัดเลือก
โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับมอบหมายให้เป็นสนามแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 เพื่อค้นหาตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2562 ณ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผลการแข่งขัน ประเภทรักบี้ 7 คนหญิง จังหวัดนครราชสีมาโดยโรงเรียนพิมายวิทยา ได้เป็นตัวแทน และประเภท 15 คน ชาย จังหวัดสุรินทร์ โดยโรงเรียนสุรวิทยาคาร เป็นตัวแทน

ช่างภาพ : ครูสนิท  แก้วหนองแสง , ครูสมพล ระวังงาน
คลิกชมภาพการแข่งขัน

Size : 1.49 MBs
Upload : 2018-11-11 15:13:53

Size : 1.00 MBs
Upload : 2018-11-11 15:13:53

Size : 1.50 MBs
Upload : 2018-11-11 15:13:53

1/0
<<
1
>>


0


sr
Share
: ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี


โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

|
Generated 0.043798 sec.