โรงเรียนพิมายวิทยา
เลขที่ 397 ม.14 ถ.อนันทจินดา
ต.ในเมือง อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ Tel (+66) 0-4447-1105
โทรสาร Fax (+66) 0-4447-1282

เพื่อนสมาชิก