ลูกจ้างประจำ

 

 

 
นางมธาวี วรรณศิลปะ
ครูสอนดนตรี


นายบุญเทิด มวยดี
ช่างครุภัณฑ์