ประวัติ

นายศิลปชัย อ่วมวงษ์
ชื่อเล่น  ครูต่อ
สีที่ชอบ สีเขียว
ผลไม้ที่ชอบ กล้วย  องุ่น