ตารางสอน1
2
3
4
5
6
7
8
จันทร์
            
          
  
 


1/12
136
1/2
136
อังคาร


H

1/6
ศูนย์JP  
4/9
135


พุธ


4/9
ศูนย์JP
4/9
ศูนย์JP

ลส
1/8
122
4/6
122
พฤหัสบดี
4/9 
122
1/2
ศูนย์JP
1/14
ศูนย์JP
ศุกร์


4/9
ศูนย์JP
4/9
ศูนย์JP

4/4
138
1/10
138
ชุมนุม