การทำงาน

พ.ศ. 2526 ครู 2 ระดับ 2 ขั้น 2,205 บาท โรงเรียนอาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ์) สปอ.ชุมพวง สปจ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2529 ครู 2 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี สปอ.พิมาย สปจ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2551 ครู ค.ศ.2 โรงเรียนพิมายวิทยา สพท.นม.เขต 7 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2552 ครู ค.ศ.3 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา