อบรมICT พิมายวิทยา

วันที่  29-30  กันยายน  2554  ครูพัชรนันท์  กุลวรพิสิษฐ์  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บฐานความรู้  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โรงเรียนพิมายวิทยา  โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้จัดทำเนื้อหาสาระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการจัดแหล่งเรียนรู้ใหม่ เพื่อเด็กไทยในยุคใหม่  ภายใต้การบริหารจัดการใหม่ ๆ
ทางคณะผู้เข้าอบรมต้องขอขอบคุณอาจารย์  นิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์
และคณะที่กรุณาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


krutammy

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การงานอาชีพและเทคโนโลยี