มอบตัว ลงทะเบียนเรียน ประชุมผู้ปกครอง ม.4

วันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 09.00น โรงเรียนพิมายวิทยาจัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียน ลงทะเบียนเรียน และประชุมผู้ปกครองนักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมปาจิต โรงเรียนพิมายวิทยา โดยผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานและการพัฒนาโรงเรียน จากผู้อำนวยการประจักษ์  ธีรพงศธร และได้ทราบถึงข้อปฏิบัติของนักเรียนในการเป็นนักเรียนพิมายวิทยา จากรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ หลังจากการประชุมมีการรับมอบตัวนักเรียน และลงทะเบียนเรียน ดังภาพกิจกรรม

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี