อบรมคุณธรรม ม.1

โรงเรียนพิมายวิทยาจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2556 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วินัยและการปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี ซึ่งมีภาพกิจกรรมดังนี้

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี