ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.5

    โรงเรียนพิมายวิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์คือ 
  • เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน
  • เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน
  • เพื่อให้มีการติดต่อสื่อสาร กับพ่อแม่ ผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
    ทั้งนี้ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ได้แก่ ผลการเรียน การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน การเข้าเรียน การขาด ลา มาสาย และระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้มีการคัดเลือกผู้ปกครองเพื่อเป็นผู้ปกครองเครือข่ายในแต่ละห้องเรียน และผู้ปกครองเครือข่ายในสายช้ัน ม.5 อีกด้วย

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี