ตักบาตรวันพระ 4 ก.ย.2556

โรงเรียนพิมายวิทยาจัดกิจกรรมตักบาตรวันพระขึ้นในวันที่ 4 กันยายน 2556 มีคณะครู นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมอย่างมีความสุข

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี