นักเรียนดีเด่น

วันที่ 16 กันยายน 2556 โรงเรียนพิมายวิทยาได้แสดงความยินดีกับนางสาวสิริยา นึกงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่น จากมูลนิธิเพื่อการศึกษาสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา (องค์กรสาธารณประโยชน์) และได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ขอแสดงความชื่่นชมยินดีในการเป็นตัวอย่างของนักเรียนที่ประพฤติดี และนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนในครั้งนี้ด้วย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี