ครูประกอบ ชิวพิมาย นายเจริญ ศิริการ ลานักเรียน

ในปีพ.ศ. 2556 โรงเรียนมีข้าราชการครูและลูกจ้างประจำได้ครบเกษียณอายุราชการ 2 ท่านคือ คุณครูประกอบ  ชิวพิมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนายเจริญ  ศิริการ ช่างครุภัณฑ์ ในโอกาสนี้ตัวแทนของนักเรียนได้มอบของที่ระลึก และทั้งสองท่านได้ให้โอวาท ชาวพิมายวิทยาขอคารวะและแสดงความเคารพทั้งสองท่านที่ทำงานเพื่อโรงเรียนพิมายวิทยาด้วยความวิริยะ อุสาหะ ตลอดมา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี