ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมวิมายะ โรงเรียนพิมายวิทยา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะด้านการใช้ภาษาไทยให้แก่นักเรียน ดังภาพกิจกรรม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี