ศิษย์เก่าพิมายวิทยา 2528 มอบทุน

ด้วยศิษย์เก่าพิมายวิทยารุ่น พ.ศ.2528 มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา เป็นจำนวนเงิน 22,000 บาท ในวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมไทรงาม โรงเรียนพิมายวิทยา ในโอกาสนี้ รองผู้อำนวยการสินทบ พระทอง ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและแสดงความขอบคุณที่ศิษย์เก่าพิมายวิทยา รุ่น พ.ศ. 2528 ได้ช่วยเหลือและมอบทุนให้แก่รุ่นน้องในครั้งนี้

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี