งานเกษียณครูประกอบ ชิวพิมาย - นายเจริญ ศิริการ

      ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนพิมายวิทยามีข้าราขการครูและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่านคือ ครูประกอบ  ชิวพิมาย ตำแหน่งครูวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และนายเจริญ  ศิริการ ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ ซึ่งโรงเรียนพิมายวิทยาได้จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการให้แก่ทั้งสองท่านในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556 ณ หอประชุมปาจิต โรงเรียนพิมายวิทยา มีบรรยกาศดังภาพ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี