กฐินสามัคคีวัดสระเพลง

โรงเรียนพิมายวิทยาจัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีทอถวาย  ณ วัดสระเพลง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 โดยนักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากร ร่วมกันในการทำบุญในคร้ั้งนี้ ได้ยอดกฐินเฉพาะโรงเรียนพิมายวิทยารวม 215,428 บาท ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย ดังภาพกิจกรรม

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี