ม.5 ทัศนศึกษา จ.ชลบุรี

วันที่ 22 ธันวาคม 2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษา ณ จ.ชลบุรี ดังภาพกิจกรรม

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี