ชนะเลิศประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ระดับประเทศ

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับประเทศจำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับ ม.ปลาย และ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น (ประเภท ทฤษฏี) โดยจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมาซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่าโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิศาสตร์ ม.ต้น ซึ่งนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในครั้งนี้ได้แก่ 

         เด็กหญิงชลธิชา  ดนตรี                        ม.3/1

         เด็กหญิงจิราพัชร์  พุ่มพวง                     ม.3/1

         เด็กหญิงบุญชญานิษฐ์   มิตรดีตระกูล        ม.3/1

         ครูที่ปรึกษาโครงงาน  นางศิริวรรณ  อินทรนอก       ครู ชำนาญการพิเศษ

                                    นางอัจฉราพร  เกตุกระทุ่ม     ครู ชำนาญการพิเศษ

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี