ประชุมสรรหา หัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับ และกรรมการ

ในวันที่ 6 มีนาคม กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้จัดประชุมคณะครู ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสรรหา หัวหน้าระดับที่จะทำหน้าที่ดูแลนักเรียนในแต่ละระดับชั้นคนใหม่ เพื่อทดแทนวาระของ ครูสาวิตรี แก้วแก่ง ที่ขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าระดับ และทดแทนครูสมศักดิ์ บุญหนุน ที่จะเกษียณ ในปีนี้ ณ ห้อง Lab คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิมายวิทยา
ผลการคัดสรรเป็นดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หัวหน้าระดับ   ครูวิลาวรรณ พัฒนกุล 
รองหัวหน้าระดับ ครูสุวรีย์ ขอพิมาย
กรรมการ ครูมุนินทร์ ปิตตาโส
กรรมการ ครูธีรศิลป์ นิยมสุข
กรรมการ ครู พิชญาณ์ เหลือสุข
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หัวหน้าระดับ ครูทองเหลือ เชิดฉาย
รองหัวหน้าระดับ ครูจรัญ เข็มพิมาย 
โดยในระดับชั้นอื่นๆ จะสรรหา คณะกรรมการในวาระอื่นๆต่อไป                      

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


general

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ