ประชุมหัวหน้าระดับ

ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง Lab กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีการประชุมหัวหน้าระดับในแต่ละระดับชั้น โดยหัวข้อในการประชุม มีการประชุมเรื่องข้อกำหนดการแต่งกายของนักเรียน การเข้าแถว การหัก/เพิ่มคะแนนความประพฤติ อีกทั้งมีการยกระดับการใช้ I-school ให้เต็มประสิทธิืภาพยิ่งขึ้น

 

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


general

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ