การอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา Ischool

การอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา Ischool ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิมายวิทยาติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


general

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ