การปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2558 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่  8 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมรัฐประชาสมาคาร โรงเรียนพิมายวิทยา 
โดยทางโรงเรียนนั้นได้ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมฐาน ซึ่งมีฐานต่างๆดังนี้

ฐานที่ 1 วิชาการ/การติด 0,ร,มส /กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  สถานที่หอประชุมรัฐประชาสมาคารฐานที่ 2 รักษาความสะอาด สถานที่ โดมด้านข้างหอประชุมรัฐประชาสมาคาร
ฐานที่ 3 ระเบียบวินัย สถานที่ หอประชุมปาจิต
ฐานที่ 4 เพลงสถาบัน สถานที่ ห้องดนตรี
ฐานที่ 5 นันทนาการ/เกม ชั้นล่างอาคาร 6
ฐานที่ 6 แนะนำอาคารสถานที่  สถานที่ ชั้นล่างอาคาร 5
ฐานที่ 7 การใช้ห้องพยาบาล/ห้องสมุด/โรงอาหาร/ประกันชีวิต สถานที่ ห้องประชุมวิมายะ 

 ซึ่งในแต่ละฐานนั้นจะให้นักเรียนได้รู้จักกฏ ข้อตกลง ระเบียบต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนพิมายวิทยา เป็นโครงการที่เน้นการทำความรู้จักโรงเรียนให้มากขึ้น และพร้อมที่จะเป็นนักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาอย่างตัว เมื่อเปิดภาคเรียน  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


general

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ