การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ม.1 วันที่ 15-16 พ.ค.58

 การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 15-16 พ.ค.58 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตPosted by กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนพิมายวิทยา on 18 พฤษภาคม 2015

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


general

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ