sr Article


อบรมครูตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 3 ประถมศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสพฐ.จัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ยังศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนพิมายวิทยา(สพฐ. 41) เป็นศูนย์การอบรมสังกัด สพฐ. ได้จัดการอบรมครู รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษา ณ อาคารรัฐประชาสมาคาร โรงเรียนพิมายวิทยา ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 มีครูเข้ารับการอบรม 190 คน

ดูภาพทั้งหมด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 6.26 MBs
Upload : 2017-05-04 11:25:35

Size : 7.66 MBs
Upload : 2017-05-04 11:25:35

Size : 6.09 MBs
Upload : 2017-05-04 11:25:35

Size : 6.77 MBs
Upload : 2017-05-04 11:25:35

Size : 8.48 MBs
Upload : 2017-05-04 11:25:35

Size : 7.80 MBs
Upload : 2017-05-04 11:25:35
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


sr
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี


โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

นโยบาย |
Generated 0.027727 sec.