Teerasin Article


อบรมดับเพลิงขั้นต้น
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพิมายวิทยา โดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ร่วมกับสำนักงานป้องกันอัคคีภัย เทศบาลตำบลพิมาย จัดการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น ให้แก่ข้าราชการครู นักเรียน ลูกจ้างประจำ และผู้สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟังความรู้ การสาธิต และการดับเพลิงอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ เตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านด้วย...

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 10.62 MBs
Upload : 2017-06-09 14:56:48

Size : 10.56 MBs
Upload : 2017-06-09 14:56:48

Size : 9.52 MBs
Upload : 2017-06-09 14:56:48

Size : 9.15 MBs
Upload : 2017-06-09 14:56:48

Size : 10.24 MBs
Upload : 2017-06-09 14:56:48

Size : 9.15 MBs
Upload : 2017-06-09 14:56:48

Size : 9.50 MBs
Upload : 2017-06-09 14:56:48

Size : 10.11 MBs
Upload : 2017-06-09 14:56:48

Size : 7.87 MBs
Upload : 2017-06-09 14:56:48

Size : 8.97 MBs
Upload : 2017-06-09 14:56:48

Size : 9.24 MBs
Upload : 2017-06-09 14:56:48

Size : 10.27 MBs
Upload : 2017-06-09 14:56:48

Size : 9.97 MBs
Upload : 2017-06-09 14:56:48

Size : 9.81 MBs
Upload : 2017-06-09 14:56:48

Size : 9.91 MBs
Upload : 2017-06-09 14:56:48

Size : 9.15 MBs
Upload : 2017-06-09 14:56:48
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


Teerasin
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี


โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

นโยบาย |
Generated 0.029433 sec.