อบรมดับเพลิงขั้นต้น

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพิมายวิทยา โดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ร่วมกับสำนักงานป้องกันอัคคีภัย เทศบาลตำบลพิมาย จัดการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น ให้แก่ข้าราชการครู นักเรียน ลูกจ้างประจำ และผู้สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟังความรู้ การสาธิต และการดับเพลิงอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ เตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านด้วย...

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Teerasin

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพ