ค่ายปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์

เมื่อเสาร์วันที่ 10 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิมายวิทยา ได้จัดโครงการค่ายปรับความรู้พื้นฐานและเรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นม.1 และ ม.5 ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมรัฐประชาสมาคาร และห้องประชุมวิมายะ โรงเรียนพิมายวิทยา ทั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้งานประสบผลสำเร็จด้วยดีครับ...

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Teerasin

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพ