MOUทวิศึกษา กับเทคนิคพิมาย

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ระหว่าง โรงเรียนพิมายวิทยา กับ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย ณ ห้องประชุมวิมายะ โรงเรียนพิมายวิทยา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Teerasin

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพ