รักบี้ U20 ทีมชาติไทย

ขอแสดงความยินดี นักกีฬารักบี้หญิงทีมชาติไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขัน ASIA RUGBY U20 SEVEN SERIES HONG KONG 2017 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในทีมชุดนี้มีนักกีฬารักบี้หญิงที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนพิมายวิทยาเข้าแข่งขันด้วย 

รายชื่อนักกีฬา
1. นางสาวจริยา   วันจงคำ
2. นางสาวจรรยา  เพลงเสนาะ
3. นางสาววรรณศิลป์   วงศ์วิวัฒน์
4. นางสาวภัทธิญาภรณ์   นาคประดิษฐ์
5. นางสาวนริศรา   เพลงเสนาะ
6. นางสาวชญาทิพย์   ควบพิมาย
7. นางสาวอรนุช  พวงทอง
8. นางสาวพัชรีพร   ใจปิง
9. นางสาววรรณวรี  มีโชค
10. นางสาวกมลทิพย์   เทพาคุ้ม
11. นางสาวปัจยาพร   ฟันพิมาย
12. นางสาวสุภาพร   นาคสุวรรณ์

ผู้จัดการทีม ผู้อำนวยการวุฒิชัย   หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
ผู้ฝึกสอน  คุณครูสุกิจ  ปานวัชราคม ครูโรงเรียนพิมายวิทยา
ผู้ช่วบผู้ฝึกสอน  คุณครูจักรกฤษณ์  ผาสุข   (จ.น่าน)
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  คุณครูอนุชา  เหลืองเหรียญชัย  (จ.เพชรบุรี)

ทีมและประเทศที่เข้าแข่งขัน

- ประเทศจีน 
- ฮ่องกง
- ประเทศอินเดีย
- ประเทศมาเลเซีย
- ประเทศสิงค์โปร์
- ประเทศอุซเบกิสถาน
- ประเทศไทย

ผลการแข่งขัน 

ครั้งที่ 1 ประเทศไทย ชนะ ประเทศอินเดีย 32 ต่อ 0
ครั้งที่ 2 ประเทศไทย ชนะ ประเทศอุซเบกิสถาน  50 ต่อ 0
ครั้งที่ 3 ประเทศไทย แพ้ ประเทศจีน 0 ต่อ 24
ครั้งที่ 4 ประเทศไทย ชนะ ประเทศสิงค์โปร์  22 ต่อ 0
ครั้งที่ 5 ประเทศไทย ชนะ ประเทศมาเลเซีย 34 ต่อ 0
ครั่งที่ 6 ประเทศไทย ชนะ ฮ่องกง  36 ต่อ 12

สรุปผลการแข่งขัน
- ประเทศจีน ได้อันอับที่ 1 คะแนนรวม 18 คะแนน
- ประเทศไทย ได้อันดับที่ 2 คะแนนรวม 16 คะแนน

ซึ่งการฝึกซ้อมและเตรียมตัวในการแข่งขันใช้โรงเรียนพิมายวิทยาเป็นสถานที่เก็บตัวนักกีฬารักบี้หญิงทีมชาติไทยชุดนี้ ขอขอบคุณนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่นำความสำเร็จมาสู่ประเทศไทยและโรงเรียนพิมายวิทยาเสมอมา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี