sr Article


พิมายวิทยา มุทิตา คารวะ 2560
วันที่ 30 กันยายน 2560 โรงเรียนพิมายวิทยาจัดงาน 'พิมายวิทยา มุทิตา คารวะ 2560' เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการในปี 2560 ซึ่งมีครูผู้เกษียณอายุราชการ 8 ท่านได้แก่
  1. คุณครูสมจิตต์   ดาวไธสง    กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  2. คุณครูยุพิน  สืบประยงค์      กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  3. คุณครูเกษมศรี  เชาว์วิวัฒน์  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  4. คุณครูประวีณา   ใจเย็น       กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  5. คุณครูสุนิภา  ตั้งก้องเกียรติ  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  6. คุณครูกิม  ตรัยศิลานันท์      กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  7. คุณครูสุวรรณา  วิโรจน์        กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  8. คุณทัด  คร่ำสุข        ลูกจ้างประจำ ช่างไม้ 4
  ผู้ร่วมงาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพิ้นฐาน อดีตผู้บริหารและครูโรงเรียนพิมายวิทยา ครอบครัวของครูผู้เกษียณ และ คณะครูโรงเรียนพิมายวิทยา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติอีกจำนวนมาก ดังภาพกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมดรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 5.91 MBs
Upload : 2017-10-01 12:34:14

Size : 4.95 MBs
Upload : 2017-10-01 12:34:14

Size : 4.36 MBs
Upload : 2017-10-01 12:34:14

Size : 5.91 MBs
Upload : 2017-10-01 12:34:29

Size : 4.95 MBs
Upload : 2017-10-01 12:34:29

Size : 4.36 MBs
Upload : 2017-10-01 12:34:29
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


sr
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี


โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

นโยบาย |
Generated 0.028103 sec.