มอบใบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 โรงเรียนพิมายวิทยาได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรการศึกษาประจำปี 2560 รุ่นที่ 69 รุ่นสุพรรณิการ์ 

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Teerasin

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพ