Teerasin Article


มอบใบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 โรงเรียนพิมายวิทยาได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรการศึกษาประจำปี 2560 รุ่นที่ 69 รุ่นสุพรรณิการ์ 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 6.97 MBs
Upload : 2018-03-31 16:31:22

Size : 5.19 MBs
Upload : 2018-03-31 16:31:22

Size : 4.03 MBs
Upload : 2018-03-31 16:31:22

Size : 4.35 MBs
Upload : 2018-03-31 16:31:22

Size : 4.27 MBs
Upload : 2018-03-31 16:31:22

Size : 4.74 MBs
Upload : 2018-03-31 16:31:22

Size : 4.03 MBs
Upload : 2018-03-31 16:31:22

Size : 4.98 MBs
Upload : 2018-03-31 16:31:22

Size : 5.22 MBs
Upload : 2018-03-31 16:31:22

Size : 4.29 MBs
Upload : 2018-03-31 16:31:22

Size : 5.47 MBs
Upload : 2018-03-31 16:31:22

Size : 4.99 MBs
Upload : 2018-03-31 16:31:22

Size : 6.04 MBs
Upload : 2018-03-31 16:31:22

Size : 5.55 MBs
Upload : 2018-03-31 16:31:22

Size : 4.95 MBs
Upload : 2018-03-31 16:31:22

Size : 6.97 MBs
Upload : 2018-03-31 16:31:22

Size : 6.89 MBs
Upload : 2018-03-31 16:31:22

Size : 7.21 MBs
Upload : 2018-03-31 16:31:22

Size : 5.41 MBs
Upload : 2018-03-31 16:31:22

Size : 5.75 MBs
Upload : 2018-03-31 16:31:22

Size : 6.77 MBs
Upload : 2018-03-31 16:37:29

Size : 4.53 MBs
Upload : 2018-03-31 16:37:29

Size : 7.06 MBs
Upload : 2018-03-31 16:37:29

Size : 6.84 MBs
Upload : 2018-03-31 16:37:29

Size : 6.86 MBs
Upload : 2018-03-31 16:37:29

Size : 6.47 MBs
Upload : 2018-03-31 16:37:29

Size : 5.93 MBs
Upload : 2018-03-31 16:37:29

Size : 4.92 MBs
Upload : 2018-03-31 16:37:29

Size : 4.60 MBs
Upload : 2018-03-31 16:37:29

Size : 4.49 MBs
Upload : 2018-03-31 16:37:29

Size : 7.47 MBs
Upload : 2018-03-31 16:37:29

Size : 7.08 MBs
Upload : 2018-03-31 16:37:29

Size : 7.32 MBs
Upload : 2018-03-31 16:37:29

Size : 5.28 MBs
Upload : 2018-03-31 16:37:29

Size : 4.79 MBs
Upload : 2018-03-31 16:37:29

Size : 5.05 MBs
Upload : 2018-03-31 16:37:29

Size : 4.94 MBs
Upload : 2018-03-31 16:42:02

Size : 5.69 MBs
Upload : 2018-03-31 16:42:02

Size : 4.35 MBs
Upload : 2018-03-31 16:42:02

Size : 5.34 MBs
Upload : 2018-03-31 16:42:02

Size : 6.14 MBs
Upload : 2018-03-31 16:42:02

Size : 5.74 MBs
Upload : 2018-03-31 16:42:02

Size : 7.01 MBs
Upload : 2018-03-31 16:42:02

Size : 6.51 MBs
Upload : 2018-03-31 16:42:02

Size : 6.55 MBs
Upload : 2018-03-31 16:42:02

Size : 4.77 MBs
Upload : 2018-03-31 16:42:02

Size : 4.26 MBs
Upload : 2018-03-31 16:42:02

Size : 6.01 MBs
Upload : 2018-03-31 16:42:02

Size : 4.80 MBs
Upload : 2018-03-31 16:42:02

Size : 7.48 MBs
Upload : 2018-03-31 16:42:02

Size : 7.34 MBs
Upload : 2018-03-31 16:42:02

Size : 6.55 MBs
Upload : 2018-03-31 16:42:02

Size : 5.29 MBs
Upload : 2018-03-31 16:42:02

Size : 4.82 MBs
Upload : 2018-03-31 16:42:02
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


Teerasin
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี


โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

นโยบาย |
Generated 0.545645 sec.