กรีฑาจังหวัด 2561

            โรงเรียนพิมายวิทยาได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและร่วมเชียร์การแข่งขันกรีฑา สพม. 31 จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครรชสีมา โดยมีนักกรีฑาและนักเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 จำนวน 50 โรงเรียนเข้าแข่งขัน 
            สำหรับกองเชียร์ของกลุ่มโรงเรียนสุรธรรม โดยโรงเรียนพิมายวิทยาได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่่วมการเชียร์ในวันที่ 21 ธีนวาคม 2561 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนด้วยดี ขอขอบคุณคณะครู ทีมงาน STAFF และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกคนที่เสียสละ ทุ่มเทในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 
ถ่ายภาพ :  ครูสนิท แก้วหนองแสง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี