sr Article


กรีฑาจังหวัด 2561
            โรงเรียนพิมายวิทยาได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและร่วมเชียร์การแข่งขันกรีฑา สพม. 31 จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครรชสีมา โดยมีนักกรีฑาและนักเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 จำนวน 50 โรงเรียนเข้าแข่งขัน 
            สำหรับกองเชียร์ของกลุ่มโรงเรียนสุรธรรม โดยโรงเรียนพิมายวิทยาได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่่วมการเชียร์ในวันที่ 21 ธีนวาคม 2561 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนด้วยดี ขอขอบคุณคณะครู ทีมงาน STAFF และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกคนที่เสียสละ ทุ่มเทในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 
ถ่ายภาพ :  ครูสนิท แก้วหนองแสงรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 2.10 MBs
Upload : 2018-12-21 22:46:49

Size : 1.53 MBs
Upload : 2018-12-21 22:46:49

Size : 1.45 MBs
Upload : 2018-12-21 22:46:49

Size : 1.15 MBs
Upload : 2018-12-21 22:46:49
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


sr
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี


โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

นโยบาย |
Generated 0.027163 sec.