แห่เทียนพรรษา 2562

โรงเรียนพิมายวิทยาเข้าร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำภอพิมาย ประจำปี 2562 วันอังคารที่ 16 กรญาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณถนนบูชายันต์ อำภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 5 เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ รูปแบบการจัดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีดังนี้

ขบวบพิมายวิทยา 1 (รถทียนวัดใหม่ประตูชัย)

นำขบวนโดย วงโยธวาทิตโรงเรียนพิมายวิทยา

- ม.5/3 (ขบวนเฉลิมพระเกียรติและประวัติศาสตร์เมืองพิมาย)

- ม.5  (ขบวนผัดหมี่พิมาย)

- ขบวนพ้อนรำ 30 คน

- ม.5/1, 5/5, 5/9 (ขบวนสรงน้ำพระ) ม.5/11, 5/13 (ขบวนแต่งกายชุดไทยร่วมสมัย)

ขบวนพิมายวิทยา2 (รถทียนวัดเก่าประตูชัย)

- ขบวนเฉลิมพระเกียรติและประวัติศาสตร์เมืองพิมาย

- ขบวนพ้อนรำ 30 คน

- ม.5/2 (ขบวนประเพณีงานวัด)

- ม.5/8, 5/12 (ขบวนประเหณีสงกรานต์)

- ม.5/6, 5/10 (ขบวนประเพณีงานบวช)

- ม.5/4, 5/14 (ขบวนประเหณีแต่งงาน)

ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพCr : ครูสนิท แก้วหนองแสง (ถ่ายภาพ)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี