แชมป์ I-san Rugby 7 1019

ขอแตงความยินดีกับนักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิงโรงเรียนพิมายวิทย ที่ไปร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล

รายการ ' Bin Bunluerit 1-San Rugby Sevens 2019 ' ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสาราคาม จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 6-7 กรกฏาคม 2562

ทีมรักบี้ฟุตบอลหญิงโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ประภท คือ

1. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง

2. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง

3. ประเภทสโมสรหญิง

ผลการแข่งขันรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14ปี หญิง ดังนี้

การแข่งขันรอบแรก
ครั้งที่1 ทีม รร.พิมายวิทยา ชนะ ทีม รร.แกดำ 10 ต่อ 0

ครั้งที่ 2 ทีม รร.พิมายวิทยา ชนะ ทีม รร.นาส่วง 15 ต่อ 0

รอบรองชิงชนะเลิศ
ทีม รร.พิมายวิทยา ชนะ ทีม รร.เฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 25 ต่อ 0

รอบชิงชนะเลิศทีม รร.พิมายวิทยา ชนะ ทีม รร.หนองกี่พิทยาคม 15 ต่อ 5

ผลการแบ่งขันรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ดังนี้

การแข่งขันรอแรก ครั้งที่ 1 ทีม รร.พิมายวิทย ชนะ ที มร.ขนาดมอญ 25 ต่อ 0

ครั้งที่2 ทีม รร.พิมายวิทยา ชนะ ทีม รร.หนองกี่พิทยาคม 10 ต่อ 5

ครั้งที่3 ทีม รร.พิมายวิทยา ชนะ ทีม รร. เฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 22 ต่อ 0

รอบชิงชนะเลิศ ทีม รร.พิมายวิทยา ชนะ ทีม รร.หนองกี่พิทยาคม 17 ต่อ 0

ผลการแข่งขันประภทสโมสรหญิง ดังนี้

การแข่งขันรอบแรก ครั้งที่ 1 ทีม สโมสรศิษย์เก่าพิมายวิทยา ชนะ ทีม Od MSU 25 ต่อ 0

ครั้งที่ 2ทีม สโมสรศิษย์เก่าพิมายวิทยา ชนะ ทีม Old IPE MK 22 ต่อ 0

ครั้งที่3 ทีม สโมสรศิษย์เก่าพิมายวิทยา ชนะ ทีม Roiet NAGA 30 ต่อ 0

รอบชิงชนะเลิศ ทีม สโมสรศิษย์กาพิมายวิทยา ชนะ หึม Old MSU 37 ต่อ 0

คลิกที่นี่ดูรูปภาพทั้งหมด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี