กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

           โรงเรียนพิมายวิทยาโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดงานวันแม่ พ.ศ. 2562 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 70 ปี โรงเรียนพิมายวิทยา อำเอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา แม่ดีเด่น และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

             นายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีพิธีลงนามถวายพระพรด้านหน้าพระฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพเปิดกรวยกระทงดอกไม้บนรูปเที่ยนแพรถวายราชสักการะ กล่าวอาเตียรวาทถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล มีการแสดงรำถวายพระพร จากนักเรียนชุมนุมนาฏศิสป์โรงเรียนมายวิทยา  และประธานฯ กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 คณะผู้บริหารมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ตัวแทนแม่ดีเด่นในแต่ละระดับ พร้อมทั้งตัวแทนแม่ดีเด่นกล่าวแสดงความรู้สึก และตัวแทนนักเรียนขับร้องเพลงเกี่ยวกับพระคุณแม่ และพีธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คลิกที่นี่ดูภาพกิจกรรม

ถ่ายภาพ : ครูสนิท   แก้วหนองแสง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี