ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 8

               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จัดการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2562  วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  โดยนักเรียนที่เข้าสอบเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาใน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ( แบ่งการแข่งขันเป็นระดับชั้น) ซึ่งโรงเรียนต่าง ๆ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบความสามารถจำนวนมาก โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับสองได้รับทุนการศึกษา 300 บาท พร้อมเกียรติบัตรและรางวัลชมเชย สำหรับนักเรียนที่ทำคะแนนได้ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม จะได้รับเกียรติบัตรด้วย

 

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี