กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขึ้นในวันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมรัฐประชาสมาคาร โรงเรียนพิมายวิทยา โดยนายสินทบ พระทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีถวายความเคารพ เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวอาเศียรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชินี มีการแสดงรำถวายพระพรจากชุมนุมนาฎศิลป์โรงเรียนพิมายวิทยา และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประกอบด้วย ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและเปิดงานวันแม่แห่งชาติ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1และ 2 ในการประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่ นำเสนอบทเพลงคนละ 1 บทเพลง และมีพิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในกิจกรรมวันแม่ ดังภาพกิจกรรม

ถ่ายภาพ : ครูพีรวิชญ์  จุลศรี และนางสาวสุคีรินทร์  แก่นนอก

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี