ประกวดวาดภาพ Thailand Biennale

         สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาได้จัดประกวดวาดภาพ Thailand Biennale, Korat 2021 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนพิมายวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับราลวัลจากการกระกวดดังนี้
          - การประกวดวาดภาพ Thailand Biennale, Korat 2021 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า โดย นางสาวมนัสนันท์ ดุลบดี นักเรียนชั้น ม.6/5 ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ครูผู้สอน คุณครูสมบัติ  จันทร์ตรี เข้ารับรางวัลวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี