การประกวด Thailand ICT Awards 2022

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพิมายวิทยา ได้ส่งผลงานโครงงานนักเรียน เรื่อง “ระบบแจ้งเตือนช่วยทานยา โดยใช้ฟังก์ชันจาก LINE Developers” เพื่อร่วมแข่งขันในโครงการ Thailand ICT Awards 2022 ซึ่งเป็นการประกวดการพัฒนาผลงานด้านไอทีของประเทศไทยในปี 2565 ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายระดับประเทศ และได้ไปนำเสนอผลงานในประเภท Student Project : Senior วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ ซึ่งนักเรียนที่เป็นผู้พัฒนาโครงงาน ได้แก่ น.ส.ณัฐธิยา  นิ่มอนุสสรณ์กุล น.ส.สุธีกร  ถอยกระโทก และนายยิ่งยง  รัชขภาคโสภณ นักเรียนชั้น ม.6/1 โดยมี นายสมพล  ระวังงานและนายเอกชัย  บุญทิสา เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี