การแข่งขันตอบปัญหาสมุนไพร 2565

             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสมุนไพรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ โดยวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565  นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาเข้ารอบที่ 2 จำนวน 18 ทีม และได้รับรางวัล ดังนี้
🎉รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่
              1.นางสาวศรัญญา รักษาวัด ชั้น ม.6/1
              2.นางสาวสุดารัตน์ กุศล ชั้น ม.6/1
🎉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท ได้แก่
             1.นางสาวณัฐชิตา รู้งาน  ชั้น ม.6/1
             2.นางสาววรรณชนก จี่พิมาย ชั้น ม.6/1
🎉 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่
             1.นางสาวโชติกา ค้าขาย  ชั้น ม.5/1
             2.นางสาวธีรนุช บัวสำราญ ชั้น ม.5/1 💕✨
   ครูผู้ควบคุม   
นางสาวหทัยชนก ชนะชัย  
นางสาวรุจรินทร์  ทองอินทร์
นางสาววิไลพร  แก้วสืบตระกูล
นางสาวอรทัย  เสริมศรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี