อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (TCAS English) และเทคโนโลยีการออกแบบ (Canva and Google Apps for Education)

       วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 นายชูชีพ แรงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา ประธานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนพิมายวิทยา มอบหมายให้ นายสินสมุทร พลขันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (TCAS English) และเทคโนโลยีการออกแบบ (Canva and Google Apps for Education) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของศูนย์ ฯ จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมพวงศึกษา, โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม, โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา, โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม, โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม, โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม, โรงเรียนภู่วิทยา และโรงเรียนธารปราสาท เพชรวิทยา มีนักเรียนผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ทั้งสิ้น 53 คน  การอบรมเชิงปฏิบัติการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้

รูปภาพกิจกรรมโดย ครูธีรเดช ปรุงเรือน https://photos.app.goo.gl/jf4C2QiZmDrpKcZq9

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี