รางวัลค่าของแผ่นดิน

            คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ประกาศให้ โรงเรียนพิมายวิทยา ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานครโดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบ ผู้ขึ้นรับรางวัล นายชูชีพ แรงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา นายดนัย ตั้งเจิดจ้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธีรศิลป์ นิยมสุข ครูผู้เสนอชื่อและรวบรวมผลงาน

ต้นแบบการสร้างสรรค์ทำความดี
เปี่ยมศักดิ์ศรีเชิดชูรู้คุณค่า
เกียรติยศจารึกทั่ว โลกา
พร้อมศรัทธาสืบสานไว้ให้ยั่งยืน


 
ความเป็นมาของโครงการค่าของแผ่นดิน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี