Sportday 2011

โรงเรียนพิมายวิทยาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาเสร็จสิ้นไปในภาคเรียนที่ 1 และจัดการแข่งขันกรีฑาในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 (sportday)

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี