มอบทุนการศึกษาและรางวัลความดี

                วันที่ 20 มกราคม 2555 ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ณ ลานพิธีหน้าเสาธง โดยผู้มอบทุนการศึกษา คือ ดาบตำรวจวีรพงษ์  แดนพิมาย ผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพิมาย และนางอนุสรณ์  อินทรพัฒน์ ตัวแทนพ่อค้า-แม่ค้า ตลาดไนท์บาซ่าพิมาย นักเรียนที่ได้รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 5 คน คือ

                1. นายเอกชัย    เจียนกระโทก              ชั้น ม.6/4
                2. นางสาวสุภาภรณ์   ชำนาญนาค          ชั้น ม.5/4
                3. นางสาวปรียาภรณ์  ยังดี                   ชั้น ม. 5/13
                4. นางสาวรัตติกาล  ผลเลื่อย                ชั้น ม.4/5
                6. นางสาวสุจิตรา    ปรุนา                   ชั้น ม.3/2

                นอกจากพิธีมอบทุนการศึกษาแล้วยังมีพิธีมอบรางวัลเงิน 300 บาทและกระเป๋านักเรียน 1 ใบ ให้แก่เด็กหญิงชฎาธาร คมเพียร ม.2/8 ซึ่งเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ นำเงินจำนวน 892 บาทไปคืนให้การไฟ้ฟ้าส่วนภูมิภาคพิมาย โดยนายสมชาติ  รชตวิฑูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา เป็นผู้แทนมอบรางวัล

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี